Glam Band Khaki Swarovski Crystal Bracelet


Glam Band Khaki Crystals on soft micro suede
Available in sm-7", md-7.8"

Swarovski Crystals


$ 350.00
Share this product